Kies een langjij veroudert

Deutsch

English

Hulpmiddelen voor spiraalvormige schroefdraad

Filteren


stijlModelDraadgrootteType Draad typeMateriaalPrijs (ex BTW)
A7551-011-64IVUNCStalen-
RFQ
A7551-8 (M)1 / 2-13IIUNCStalen-
RFQ
A7551-4 (M)1 / 4-20IIUNCStalen-
RFQ
A7551-6 (M)3 / 8-16IIUNCStalen-
RFQ
A7551-044-40IIUNCStalen€262.70
A7551-055-40IIUNCStalen-
RFQ
A7551-5 (M)5 / 16-18IIUNCStalen-
RFQ
A7551-066-32IIUNCStalen€262.10
A7551-7 (M)7 / 16-14IIUNCStalen-
RFQ
A7551-28-32IIUNCStalen€262.80
A7551-3 (M)10-24IIUNCStalen-
RFQ
A7551-1 (M)12-24IIUNCStalen-
RFQ
stijlModelDraadgrootte
A87035T1-8
RFQ
A87024T1 / 2-13
RFQ
A87016T1 / 4-20
RFQ
A87000T2-56
RFQ
A87031T3 / 4-10
RFQ
A87020T3 / 8-16
RFQ
A87004T4-40
RFQ
A87006T5-40
RFQ
A87029T5 / 8-11
RFQ
A87018T5 / 16-18
RFQ
A87008T6-32
RFQ
A87033T7 / 8-9
RFQ
A87022T7 / 16-14
RFQ
A87010T8-32
RFQ
A87027T9 / 16-12
RFQ
A87012T10-24
RFQ
A87014T12-24
RFQ
CHRISLYNN -

Precision Hulpmiddelen voor handgereedschap

stijlModelPrijs (ex BTW)
A87004€37.54
A87010€37.90
A87012€37.90
A87018€37.90
A87019€38.46
A87031€55.00
B87033€59.48
A87016€37.90
A87020€38.46
A87000€37.54
A87006€37.54
A87008€37.54
HELICOIL -

Doornen, UNC

stijlModelDraadgrootteDraad typeMateriaalPrijs (ex BTW)
A8553-41 / 4-20UNCStalen€133.24
RFQ
A8553-022-56UNCStalen€175.48
RFQ
A8553-044-40UNCStalen€175.48
RFQ
A8553-066-32UNCStalen€175.48
RFQ
A8553-28-32UNCStalen€175.48
RFQ
A8553-310-24UNCStalen€175.48
RFQ
stijlModel
ATBS-004
RFQ
ATBS-008
RFQ
ATBS-010
RFQ
ATBS-013
RFQ
ATBS-016
RFQ
ATBS-018
RFQ
ATBS-020
RFQ
ATBS-022
RFQ
ATBS-024
RFQ
ATBS-000
RFQ
HELICOIL -

Draaddoorns, UNC

stijlModelDraadgrootteType Draad typeMateriaalPrijs (ex BTW)
A3724-241 1 / 2-6IIIUNCStalen-
RFQ
A3724-201 1 / 4-7IIIUNCStalen-
RFQ
A3724-181 1 / 8-7IIIUNCStalen-
RFQ
A3724-221 3 / 8-6IIIUNCStalen-
RFQ
A3724-161-8IIIUNCStalen€183.70
B551-022-56IUNCStalen-
RFQ
B551-033-48IUNCStalen-
RFQ
A3724-123 / 4-10IIIUNCStalen€163.56
A3724-105 / 8-11IIIUNCStalen€179.64
A3724-147 / 8-9IIIUNCStalen€196.34
A3724-99 / 16-12IIIUNCStalen-
RFQ
stijlModelDraadgrootteDraad type
A3695-011-64UNC
RFQ
A3695-81/2-13, 3/8-16, 7/16-14, M14 x 2, M16 x 2UNC
RFQ
A3695-63 / 8-16UNC
RFQ
A3695-55 / 16-18UNC
RFQ
A3695-77 / 16-14UNC
RFQ
stijlModelPrijs (ex BTW)
ATBA-04A€87.00
ATBA-08A€87.00
ATBA-4A€87.00
ATBA-6A€120.00
ATBA-8A€120.00
ATBA-02A€87.00
ATBA-06A€87.00
ATBA-1A€87.00
ATBA-5A€120.00
ATBA-7A€120.00
stijlModelDraadgrootteDraad type
A3695-41/4-20 , 1/4-28UNC, UNF
RFQ
A3695-022-56, 2-64, 3-48, 3-56UNC, UNF
RFQ
A3695-044-40, 4-48, 5-40UNC, UNF
RFQ
A3695-066-32, 6-40UNC, UNF
RFQ
A3695-28-32, 8-36UNC, UNF
RFQ
A3695-310-24, 10-32, 12-24UNC, UNF
RFQ
stijlModelDraadgroottePrijs (ex BTW)
A87535S1-8€193.82
A87531S3 / 4-10€164.51
A87529S5 / 8-11€153.00
A87533S7 / 8-9€167.60
A87527S9 / 16-12€153.00
stijlModelDraadgrootteDraad type
A8551-41 / 4-20UNC
RFQ
A8551-022-56UNC
RFQ
A8251-63/8-16 , 3/8-24UNC, UNF
RFQ
A8551-044-40UNC
RFQ
A8251-55/16-18 , 5/16-24UNC, UNF
RFQ
A8551-066-32UNC
RFQ
A8251-77/16-14 , 7/16-20 , 7/6-14UNC, UNF
RFQ
A8551-28-32UNC
RFQ
A8551-310-24UNC
RFQ
stijlModelDraadgroottePrijs (ex BTW)
A87524T1 / 2-13€138.06
A87516T1 / 4-20€115.06
A87500T2-56€115.06
A87502T3-48€115.06
A87520T3 / 8-16€128.86
A87504T4-40€115.06
A87506T5-40€115.06
A87518T5 / 16-18€128.86
A87508T6-32€115.06
A87522T7 / 16-14€138.06
A87510T8-32€115.06
A87512T10-24€115.06
A87514T12-24€115.06
stijlModelDraadgrootte
A87526TP1 / 2-20
RFQ
A87517TP1 / 4-28
RFQ
A87532TP3 / 4-16
RFQ
A87521TP3 / 8-24
RFQ
A87530TP5 / 8-18
RFQ
A87519TP5 / 16-24
RFQ
A87523TP7 / 16-20
RFQ
A87528TP9 / 16-18
RFQ
A87513TP10-32
RFQ
stijlModelBinnendraadmaatDraad typeType invoegenstijlMateriaalPrijs (ex BTW)
A7571-4B1 / 4-20UNCTangloosGage-stijlRVS€1,451.66
RFQ
A7571-02B2-56UNCTangloosGage-stijlRVS€940.98
RFQ
A7571-04B4-40UNCTangloosGage-stijlRVS€932.54
A7571-06B6-32UNCTangloosGage-stijlRVS€932.54
A7571-2B8-32UNCTangloosGage-stijlRVS€1,455.88
RFQ
A7571-3B10-24UNCTangloosGage-stijlRVS€978.64
RFQ
A7572-3B10-32UNFTangloosGage-stijlRVS€1,421.30
RFQ
stijlModelDraadgrootteDraad typeMateriaalPrijs (ex BTW)
A8051-41 / 4-20UNCStalen€115.42
A8051-022-56UNCStalen€139.90
RFQ
A8051-044-40UNCStalen€139.90
RFQ
A8051-066-32UNCStalen€139.90
RFQ
A8051-28-32UNCStalen€139.90
RFQ
A8051-310-24UNCStalen€138.40
RFQ
stijlModelDraadgroottePrijs (ex BTW)
A87545S1 1 / 2-12€696.60
A87541S1 1 / 4-12€446.48
A87539S1 1 / 8-12€446.48
A87543S1 3 / 8-12€696.60
A87536S1-12€193.82
A87537S1-14€193.82
A87526S1 / 2-20-
RFQ
A87532S3 / 4-16€164.51
A87530S5 / 8-18€153.00
A87534S7 / 8-14€176.00
A87528S9 / 16-18€153.00
HELICOIL -

niet-Captive Prewinders, UNF

stijlModelDraadgrootteType Draad typeMateriaalPrijs (ex BTW)
A535-241 1 / 2-12IVUNFStalen-
RFQ
A535-201 1 / 4-12IVUNFStalen-
RFQ
A535-181 1 / 8-12IVUNFStalen-
RFQ
A535-221 3 / 8-12IVUNFStalen-
RFQ
A535-1611-12IVUNFStalen€484.46
A535-161-14IVUNFStalen-
RFQ
B7552-022-64IVUNFStalen-
RFQ
A535-123 / 4-16IVUNFStalen-
RFQ
C2299-123 / 4-16IVUNFStalen€109.50
RFQ
A535-105 / 8-18IVUNFStalen-
RFQ
A535-147 / 8-14IVUNFStalen€522.66
A535-99 / 16-18IVUNFStalen-
RFQ
stijlModelDraadgroottePrijs (ex BTW)
A87517T1 / 4-28€115.06
A87503T3-56€115.06
A87521T3 / 8-24€128.86
A87505T4-48€115.06
A87519T5 / 16-24€128.86
A87509T6-40€115.06
A87523T7 / 16-20€138.06
A87511T8-36€115.06
A87513T10-32€115.06
stijlModelDraadgrootteType Draad type
A7552-8 (M)1 / 2-20IIUNF
RFQ
A7552-4 (M)1 / 4-28IIUNF
RFQ
A7552-033-56IIUNF
RFQ
A7552-6 (M)3 / 8-24IIUNF
RFQ
A7552-044-48IIUNF
RFQ
A7552-5 (M)5 / 16-24IIUNF
RFQ
A7552-066-40IIUNF
RFQ
A7552-7 (M)7 / 16-20IIUNF
RFQ
A7552-28-36IIUNF
RFQ
A7552-3 (M)10-32IIUNF
RFQ
stijlModelDraadgrootte
A87053TM3 x 0.5
RFQ
A87054TM3.5 x 0.6
RFQ
A87055TM4 x 0.7
RFQ
A87056TM5 x 0.8
RFQ
A87057TM6 x 1
RFQ
A87058TM7 x 1
RFQ
A87559TPM8 x 1
RFQ
A87060TM8 x 1.25
RFQ
A87062TM9 x 1.25
RFQ
A87563TPM10 x 1
RFQ
A87065TM10 x 1.5
RFQ
A87564TPM10 x 1.25
RFQ
A87068TM11 x 1.5
RFQ
A87570TPM12 x 1.5
RFQ
A87070TM12 x 1.5
RFQ
A87569TPM12 x 1.25
RFQ
A87071TM12 x 1.75
RFQ
A87572TPM14 x 1.5
RFQ
A87073TM14 x 2
RFQ
A87574TPM16 x 1.5
RFQ
A87075TM16 x 2
RFQ
A87576TPM18 x 1.5
RFQ
A87078TM18 x 2.5
RFQ
A87081TM20 x 2.5
RFQ
stijlModelDraadgrootteDraad type
A3692-81 / 2-20UNC, UNF
RFQ
A3692-63 / 8-24UNF
RFQ
A3692-55 / 16-24UNF
RFQ
A3692-77 / 16-20UNF
RFQ
12...56

Hulpmiddelen voor spiraalvormige schroefdraad

Raptor Supplies biedt een complete lijn draadinzetgereedschappen van: Chrislynn, Heli-Coil, Recoil en Grainger. Voor het installeren van inzetstukken met schroefdraad in een voorgeboord gat, een breed scala aan montagegereedschap voor inzetstukken, STI-plug taps, tangbreekgereedschap en bussen zijn ook beschikbaar. thesDe gereedschappen zijn voorzien van schroefdraad op het buitenoppervlak om een ​​veilige verbinding met de inzetstukken te creëren en een handvat voor gemakkelijk manoeuvreren in het geboorde gat. Schroefdraad inzetstuk (STI) plug taps zijn tapgereedschappen die worden gebruikt om een ​​schroefdraadgat te maken met een overmaatse interne schroefdraad voor het opnemen van een spiraalvormig schroefinzetstuk. Voor verschillende toepassingen, thesDe wisselplaatgereedschappen worden aangeboden in een breed scala aan schroefdraadmaten en stijlen, materialen en boormaten. Voor het inbouwen van zelfborgende of mesdraadinzetstukken, staal power drivers zijn ook verkrijgbaar in verschillende maten zeskantschachten.

We zijn hier om te helpen!

Op zoek naar een onderdeel dat hier niet vermeld staat?