KLANTENSERVICE

Verzending & Levering

Bel ons op +31 20 2170638 voor een offerte voor verzending naar een andere bestemming.Raptor Supplies BV bezit, onderhoudt en exploiteert deze website. Door het te gebruiken of door er informatie uit te downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de onderstaande wettelijke voorwaarden.

Disclaimer

De informatie op of toegankelijk via onze website wordt verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid. Uw vertrouwen in dergelijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur door het gebruik ervan, inclusief schade door virussen als gevolg van uw toegang tot de site of van enige informatie die u ervan downloadt.

Sites van derden

Voor uw gemak kunnen we links naar websites van derden aanbieden. Een link impliceert niet onze band of associatie met een dergelijke site, waarover we geen enkele garantie of verklaring geven. Als u een gelinkte site bezoekt of gebruikt, doet u dit op eigen risico.

Beperking van schade

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of andere schade van welke aard dan ook die het gevolg is van welke oorzaak dan ook, inclusief verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens, hetzij onder contract, nalatigheid, strikt aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van informatie op of toegankelijk via deze website

Beperkte licentie

Door de hier uiteengezette juridische voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in om voor geen enkel doel te deep-linken of framelinks naar onze website zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. We geven u toestemming om informatie van onze website te gebruiken, downloaden en kopiëren op voorwaarde dat (a) alle copyright- en eigendomsverklaringen behouden blijven, (b) de informatie niet openbaar wordt weergegeven, openbaar wordt verspreid of op enigerlei wijze wordt gewijzigd en er geen afbeeldingen worden gebruikt los van hun begeleidende tekst, en (c) u de informatie voor uzelf gebruikt en niet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte informatie

We raden u aan om via onze website geen vertrouwelijke informatie naar ons te sturen, anders dan die nodig is voor de verwerking van een via de site geplaatste bestelling. Raadpleeg ons privacybeleid - zie link onderaan de startpagina. We raden u aan ons geen eigendomsinformatie via onze website te sturen. Dergelijke informatie die u ons stuurt, mag niet als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk worden behandeld. Door het toe te sturen verleent u ons een onbeperkte, onherroepelijke, wereldwijde, royaltyvrije licentie om het te gebruiken, reproduceren en verspreiden.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze juridische voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst en door de site daarna te gebruiken, accepteert u ze. We raden u aan deze juridische voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen om er zeker van te zijn dat u ze in hun huidige vorm kent.

Internationale gebruikers

We beweren niet dat de informatie op of toegankelijk via onze website geschikt of legaal is voor weergave of gebruik in een bepaald land of gebied, en we verbieden u toegang te krijgen tot informatie die daar mogelijk verboden of illegaal is.

Recht en Bevoegdheid

Onze website en de informatie die erop staat of die erop toegankelijk is, wordt verstrekt onder de exclusieve jurisdictie van de wetten van Engeland. Door de site te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik ervan exclusief zal worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken en dat u geen jurisdictie zult doen gelden bij een andere rechtbank of tribunaal waar ook ter wereld.


Raptor Supplies BV

Telefoon: +31 20 2170638

E-mail: info@raptorsupplies.nl

Maatschappelijke zetel:

Raptor Supplies BV,
6 Hesselweg,
Londen, 1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Bedrijfsnummer: 81252625