Klantenservice

Verzending & Levering

Telefoon op +31 20 2170638 voor een offerte voor verzending naar een andere bestemminginatie. Raptor Supplies BV bezit, onderhoudt en exploiteert deze website. Door het te gebruiken of door er informatie van te downloaden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Legal Onderstaande voorwaarden.

Disclaimer

De informatie in of toegangssivan onze website wordt geleverd zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheidness voor een bepaald doel, nauwkeurigheid, volledigness of betrouwbaarheid. Uw vertrouwen op dergelijke informatie is op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan uw computerapparatuur door het gebruik ervan, inclusief schade door virussen als gevolg van uw toegang tot de site of van informatie die u ervan downloadt.

Sites van derden

Voor uw gemak kunnen we links naar websites van derden aanbieden. Een link impliceert niet onze band of associatie met een dergelijke site, waarover we geen enkele garantie of verklaring geven. Als u een gelinkte site bezoekt of gebruikt, doet u dit op eigen risico.

Beperking van schade

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, gevolg-, punitieve of andere schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit welke oorzaak dan ook, inclusief verlies van gebruik, winstderving of verlies van gegevens, hetzij onder contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband met het gebruik van informatie in of toegangssible van deze website

Beperkte licentie

door accepting de Legal Hier uiteengezette voorwaarden stemt u ermee in om niet te deep-linken of frame-link naar onze website voor welk doel dan ook zonder onze uitdrukkelijke toestemmingssischriftelijk op. Wij verlenen u toestemmingssiom informatie van onze website te gebruiken, downloaden en kopiëren, op voorwaarde dat (a) alle copyright- en eigendomsvermeldingen worden behouden, (b) de informatie niet openbaar wordt weergegeven, openbaar wordt gedistribueerd of op enigerlei wijze wordt gewijzigd en geen grafiekics afzonderlijk van hun begeleidende tekst worden gebruikt, en (c) u de informatie voor uzelf gebruikt en niet voor commerciële doeleinden.

Door u verstrekte informatie

Wij raden u aan om geen vertrouwelijke informatie via onze website naar ons te sturen, anders dan nodig voor de proceduressing van een purchase bestelling geplaatst via de site. Raadpleeg ons privacybeleid - zie de link onderaan de startpagina. We raden u aan om ons geen eigendomsinformatie te sturen via onze website. Dergelijke informatie die u ons stuurt, mag niet als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk worden behandeld. Door het te verzenden, verleent u ons een onbeperkte, irrevokabel, wereldwijde, royaltyvrije licentie om het te gebruiken, te reproduceren en te distribueren.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om thesen ikegal Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst en door de site daarna te gebruiken, krijgt u toegang totcept hen. We raden u aan om thesen ikegal Voorwaarden van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat u ze in hun huidige vorm kent.

Internationale gebruikers

Wij staan ​​er niet voor in dat de informatie in of toegangssible van onze website is geschikt of legal om te bekijken of te gebruiken in een bepaald land of gebied, en we forbid u om toegang te krijgen tot informatie die mogelijk verboden of onwettig isegaik daar.

Recht en Jurissdictie

Onze website en de daarin opgenomen informatie of toegangssidaarvan vallen onder de exclusieve jurisdivan de wetten van Engeland. Door de site te gebruiken, stemt u ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik ervan uitsluitend zal worden voorgelegd aan de Engelse rechtbanken en dat u geen juridischesdiin een andere rechtbank of tribunaal waar ook ter wereld.

Telefoon: + 31 20 2170638

e-mail: info@raptorsupplies.nl

Maatschappelijke zetel: Raptor Supplies B.V. Joop Geesinkweg 501 1114 AB Amsterdam

Bedrijfsnummer: 81252625

Contact

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies.
We zijn beschikbaar maandag tot vrijdag, van 07:30 tot 17:00.