Privacybeleid

Raptor Supplies Limited is eigenaar en exploitant van deze website. Raptor Supplies en haar operationele divisies en dochterondernemingen (gezamenlijk 'Raptor Supplies') onderhouden en exploiteren deze en andere websites (gezamenlijk de 'Raptor Supplies Sites') en zijn gevoelig voor privacykwesties op het internet. Dienovereenkomstig is Raptor Supplies van mening dat u op de hoogte moet zijn van onze online informatiepraktijken, de soorten informatie die wij kunnen verzamelen en hoe wij van plan zijn deze informatie te gebruiken. CVE wordt ontdekt

Voor elke bezoeker van een Raptor Supplies-site verzamelen wij automatisch de domeinnaam en/of het IP-adres van de bezoeker.

Als u per e-mail met ons communiceert, verzamelen wij uw e-mailadres; voor het overige wordt op de Raptor Supplies Sites alleen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld als u er vrijwillig voor kiest deze te verstrekken. Dergelijke persoonlijk identificeerbare informatie kan uw naam en/of die van uw werkgever, adres, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als wij om persoonlijk identificeerbare informatie vragen, proberen wij u te laten weten hoe wij de informatie zullen gebruiken op het moment dat wij deze van u verzamelen, maar voordat u deze aan ons verstrekt.

De verzamelde informatie kan worden samengevoegd om te analyseren welke pagina's bezoekers bezoeken, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de site wordt doorgebracht, enz. De verzamelde informatie wordt gebruikt om het ontwerp en de inhoud van de Raptor Supplies Sites te verbeteren. Gewoonlijk wordt de persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen gebruikt om te reageren op de vraag van de bezoeker, maar in sommige gevallen kan zij worden gebruikt voor marktonderzoek of om u informatie te verstrekken over onze eigen of verwante goederen of diensten die naar onze mening uw zakelijke behoeften ondersteunen.

Wij kunnen deze informatie beschikbaar stellen aan onze distributeurs, vertegenwoordigers of andere zakelijke partners zodat zij kunnen reageren op de vraag van een bezoeker of informatie kunnen verstrekken over onze eigen of verwante goederen of diensten die naar onze mening uw zakelijke behoeften ondersteunen. Raptor Supplies Sites kunnen ook links bevatten naar de websites van onze distributeurs, vertegenwoordigers of andere zakelijke partners en hoewel wij geloven dat zij hoge normen en respect voor privacy hanteren, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy praktijken die zij hanteren.

Raptor Supplies slaat geen creditcardgegevens op en verkoopt evenmin aan derden enige persoonlijk identificeerbare informatie afkomstig van het bezoek van een bezoeker aan of het gebruik van een Raptor SuppliesSite, behalve als onderdeel van de verkoop van een dochteronderneming of van alle of vrijwel alle activa van een operationele divisie, welke dochteronderneming of divisie dergelijke informatie heeft verzameld of gebruikt in het kader van de normale bedrijfsvoering.

Je moet weten dat:

  • Als wij bij wet, rechtbank of op verzoek van een overheids- of rechtshandhavingsinstantie worden verzocht persoonlijke informatie bekend te maken, kunnen wij dit doen
  • Wij kunnen uw persoonsgegevens of gegevens over uw gebruik van de website doorgeven aan andere ondernemingen binnen de Raptor Supplies groep van ondernemingen.
  • Wij kunnen informatie delen als dat nodig is om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen, zoals opzettelijke aanvallen op de informatietechnologiesystemen van Raptor Supplies, en als dat nodig is om een juridische claim of verdediging vast te stellen of in stand te houden.
  • Met betrekking tot de veiligheid: Wij gebruiken industriestandaard encryptietechnologieën bij de overdracht en ontvangst van consumentengegevens die met onze site worden uitgewisseld. Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen in onze fysieke faciliteiten om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van informatie die wij op onze site van u hebben verzameld. Wij kunnen de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen.

Neem contact met ons op

Neem direct contact op met uw accountmanager voor persoonlijk advies
We're available Monday through Friday, from 07:30 until 17:00.